Per què MULTIANAU?

  • Perquè som especialistes en la prestació de serveis de neteja, manteniments, conservació, serveis combinats, hosteleria i jardineria.
  • Perquè la qualitat dels nostres serveis assegura la satisfacció del client.
  • Perquè el nostre sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient i prevenció, certificat amb les ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, ens orienta cap a l'excel·lència empresarial.
  • Perquè assegurem una gestió de Responsabilitat Social Corporativa, certificada per la norma SA 8000. MULTIANAU S.L. té clar que no és una empresa aïllada, sinó que forma part de la societat.
  • Perquè oferim una veritable externalización dels serveis garantint la seva execució total i sense desviacions.
 

Galeria fotogràfica