Gestió i Certificacions

MultiAnau compte amb un Sistema de Qualitat per a reduir l'impacte mediambiental i prevenir els riscos laborals.

La nostra companyia té implantat un sistema de gestió empresarial basat, des dels orígens de l'empresa, en un ferm compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos Laborals.
 

Certificació ISO 9001

La Direcció de l'empresa ha establert i implantat un Sistema de Qualitat per a assegurar la conformitat en totes les actuacions portades a terme. La norma UNE-ISO 9001:2008 exigeix mitjançant rigorosos controls de qualitat que les ofertes que oferim siguin complertes. Es tracta que els nostres clients, al contractar els nostres serveis, no hagin d'estar controlant l'execució, sinó que documentalment som nosaltres els quals donem proves del servei prestat.
 


Certificació ISO 14001

Amb aquesta certificació es tracta de millorar la manera que MULTIANAU S.L. redueix el seu impacte en el medi ambient. Es tracta de millorar en els processos de prestació dels serveis, cap a l'absolut control dels residus recollits i produïts per la pròpia activitat. Portem a terme actuacions per a fer, no solament el menor dany possible a la naturalesa, sinó en la mesura de les seves possibilitats, afavorir-la tenint com objectiu final convertir i mantenir a Multianau S.L. dintre dels paràmetres d'una empresa ecològica.Certificació OSHAS 18001

La política de Prevención de Riesgos Laborales en el seno de nuestra empresa, no solo resulta imprescindible para el cumplimiento de la Legislación sobre Seguridad y Salud Laboral, sino que también se está adecuando para obtener el certificado OHSAS 18001: 2007, dotando a la empresa de un valor de gestión preventiva superior al exigido por la Legislación Española. Por esta razón la Dirección de la empresa se compromete a garantizar un sistema productivo sostenible y unas buenas prácticas preventivas acordes con los principios inspiradores de la Ley de Prevención de riesgos laborales y de la OHSAS 18001:2007.


Certificat d'adhesió al EÁREA

MULTIANAU S.L. va ser reconeguda en 2008 com empresa compromesa amb la normativa establerta en l'ORDRE del 1 d'Abril de 2003, en la qual s'estableix l'estratègia aragonesa quant a educació ambiental, (BOA 4 d'Abril de 2003). L'objectiu d'aquesta normativa és reduir l'impacte mediambiental seguint una línia d'actuacions per part de les empreses aragoneses que formen part d'aquest pla.


Distintiu d'Igualtat en l'Empresa

Multianau S.L. ha obtingut el Distintiu Empresarial en matèria d'Igualtat efectiva entre dones i homes en la convocatòria de l'any 2014. Aquest guardó és concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a aquelles empreses que destaquen per l'aplicació de polítiques d'igualtat entre dones i homes en les condicions de treball, en els models d'organització i en altres àmbits, com els serveis, productes i publicitat de l'empresa.

 Memòria Responsabilitat 2017

Informe de Memòria Social 2017. Premi aquí per descarregar el document.

 

Arxius relacionats

DescarregarCertificat d'adhesió al EAREA
Descarregar
DescarregarCertificat ISO 9001
Descarregar
DescarregarCertificat ISO 14001
Descarregar
DescarregarOHSAS 18001
Descarregar
DescarregarPolítica del SIG
Descarregar