Una empresa de carrera

MultiAnau és una societat que ofereix tot tipus de serveis de neteja, manteniment i conservació d'edificis amb un objectiu clar: la QUALITAT TOTAL.

 
MULTIANAU S.L., va començar la seva marxa el 15 d'octubre de 1999 en Graus (Osca). Els primers clients pertanyien al sector privat i eren d'escàs volum de facturació. Posteriorment ja l'any 2000, MULTIANAU S.L., va establir l'objectiu especialitzar-se en clients pertanyents a l'Administració Pública, mitjançant la contractació a través de Concursos i Licitacions. En el 2001 comencem a treballar per a clients pertanyents al Sector P&uaacute; dels nostres clients, va contribuir a incrementar la facturació en més d'un 350%.

En els següents exercicis es va produir un increment exponencial del volum de facturació, a més es va decidir ampliar la nostra seu principal de Graus, amb l'obertura de dues delegacions a Barcelona i Zaragoza. Això va contribuir a l'expansió territorial i sobretot al creixement de l'empresa en la CC.AA. de Catalunya en la qual s'han obtingut excel·lents resultats.

Al juny de 2009 es va obtenir la Certificació Mediambiental ISO 14001:2004, tres mesos després la Certificació de Seguretat i Salut Laboral OHSAS 18.001:2007. A més s'han realitzat diferents accions com la implantació d'un Pla d'Igualtat, una mesura encaminada per conciliar la vida personal i laboral.

Tot això, acompanyat d'un servei de qualitat, ha contribuït a l'obtenció d'adjudicacions i a la captació de clients de reconegut prestigi com AENA, ADIF, WALQA, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA, GENERALITAT DE CATALUNYA, AJUNTAMENT DE BARCELONA, MINISTERI DE DEFENSA, INSPECCIONS DE TREBALL DE CATALUNYA, DIPUTACIÓ GENERAL D'ARAGÓ, i tantes altres entitats, que han apostat per  MULTIANAU S.L. per la externalización dels seus serveis.