Un equip amb formació

L'empresa realitza un protocol d'actuació per a cada client al que accedeixen tots els treballadors.


En MULTIANAU S.L. som conscients de la importància de la formació del nostre treballadors. Per aquest motiu abans de la prestació de qualsevol servei als nostres clients, es realitza un estudi previ de les característica particulars de les dependències en les quals anem a treballar. Posteriorment, s'elabora un protocol d'actuació específic per a l'edifici, que s'imparteix a tots els treballadors del centre. Amb aquest sistema aconseguim estandarditzar els processos garantint el millor servei en el temps més competitiu.

La companyia imparteix als seus emprats cursos de diferents nivells dels tipus de neteja (convencional, higiènica, industrial, sanitària, etc.). La totalitat de la plantilla vas agafar periòdicament a nous cursos de formació amb l'objectiu de mantenir-se actualitzats i que desenvolupin la seva activitat seguint les directrius establertes per l'organització.
 

Qualitat al seu servei